איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  פתרון מבחן בסטטיסטיקה ב'

  מחיר: 26.00₪
  מספר מילים: 1499
  סוג הקובץ: docx
  שם הקורס: סטטיסטיקה ב
  שם המוסד האקדמי: אוניברסיטת חיפה
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  שאלות פתוחות

  1. להלן נתונים אודות מספר השבועות שאדם עושה דיאטה ומשקלו באותם שבועות
          משקל Y        מס' שבועות X
  78 1
  77 2
  73 3
  72 4
  71 5
  67 6
  66 7

  א. בדוק את ההשערה כי יש קשר שלילי מובהק בין מספר שבועות הדיאטה לבין המשקל, ברמת מובהקות של 0.01.

  ב. האם ההשערה תאושש עבור רמת מובהקות של 0.05? נמק ללא חישוב או הוצאת ערך מהטבלה.

  1. חוקר בדק את התפלגות הנבדקים לפי מין ועישון. להלן הנתונים:
  מין/עישון מעשן לא מעשן
  זכר 80 25
  נקבה 80 15

  א. חשב את עוצמת הקשר בין המשתנים. מה מסקנתך?

  ב. בדוק את ההשערה כי קיים קשר בין המשתנים

  ג. בלי להסתכל בטבלה, האם תדחה את השערת האפס עבור רמת מובהקות קטנה יותר?

  1. חוקר רצה לבחון את הקשר בין ציוני סטודנטים למידת החרדה שלהם. להלן הנתונים:
  85 70 45 45 64 84 90 ציון X
  נמוך בינוני גבוה גבוה בינוני בינוני נמוך חרדה  Y

  א. חשב את עוצמת הקשר בין המשתנים. מהי מסקנתך?

  ב. בדוק את ההשערה כי קיים קשר שלילי בין המשתנים עבור רמת מובהקות אופטימלית

  ג. בלי להסתכל בטבלה, האם תדחה את השערת האפס עבור רמת מובהקות קטנה יותר?

  1. על מנת לבדוק את ההשערה שגברים שבעי רצון מחיי הנישואים יותר מנשיהם, נדגמו 8 זוגות, ובכל זוג נשאלו כל אחד מבני הזוג לגבי שביעות רצונו מחיי הנישואים שלו. להלן הנתונים שהתקבלו (הציונים הם על סולם מ- 1 עד 9 כאשר 1 מייצג שביעות רצון נמוכה ו- 9 מייצג שביעות רצון גבוהה):
       7        8        5        9        6        7        4        9 גבר X
       6        7        5        7        5        6        5        6 אישה Y

  א. בדוק את ההשערה עבור רמת מובהקות 0.01. רשום את מסקנתך.

  ב. ענה על סמך תשובתך לסעיף א' בלבד (ללא הוצאת ערך קריטי מהטבלה): האם תדחה את השערת האפס עבור רמת מובהקות 0.05, נמק את תשובתך.

  1. חוקר רצה לבדוק את הקשר בין מידת שביעות הרצון של הסטודנטים מהקפיטריה לבין מידת שביעות הרצון מהמרצים מהמכללה (שני המשתנים בסקאלה של 1-7 כש-1 = שביעות רצון נמוכה, ו- 7 = שביעות רצון גבוהה). להלן הנתונים
  7 5 1 1 1 X מהקפיטריה
  6 4 1 2 2 Y מהמרצים

  א. חשב את עוצמת הקשר. מה מסקנתך?

  ב. בדוק את ההשערה כי קיים קשר בין המשתנים

  ג.בלי להסתכל בטבלה, אם החוקר היה משער: ככל ששביעות הרצון מהקפיטריה עולה, כך שביעות הרצון מהמרצים עולה, האם היה דוחה את השערת האפס עבור אותם נתונים, ועבור אותה רמת מובהקות?

  1. חוקר בחן את התפלגות הנבדקים לפי מוצא ורמת השכלה. להלן הנתונים:
  מוצא/רמת השכלה נמוכה בינונית גבוהה
  מזרחי 20 50 70
  אשכנזי 10 10 100
  אחר 30 30 30

  א. בדוק את ההשערה כי יש קשר בין המשתנים ברמת מובהקות של 1%

  ב. בלי להסתכל בטבלה, האם תדחה את השערת האפס עבור רמת מובהקות קטנה יותר?

  ג. בלי להסתכל בטבלה, האם תדחה את השערת האפס עבור רמת מובהקות גדולה יותר?

  1. חוקר רצה לבחון את ההשערה כי מהירות התגובה (במ"ש) של עין ימין מהירה יותר בהשוואה למהירות התגובה של עין שמאל. הוא דגם 7 נבדקים ובחן זאת על שתי עיניהם:
  143 152 155 155 125 150 130 עין ימין
  168 152 132 178 123 160 145 עין שמאל

  א. בדוק את השערתו.

  ב. בלי להסתכל בטבלה, האם תדחה אם השערת האפס עבור N גדול יותר?

  ניתוח פלטים

  שאלה 1

  מנהל השיווק של חברת "סלולר" שיער כי ככל שהחשבון החודשי של הלקוח גדול יותר (Avergae monthly bill) כך נטייתו לעזוב את החברה גבוהה יותר (propensity to leave). האם אושש את השערתו?

  שאלה 2

  בעקבות כניסתו של שרק לעולם האגדות, הוחלט להעביר סקר בקרב שתי קבוצות אוהדים: אוהדי שלגיה ואוהדי סינדרלה ולבחון האם יש הבדלים במידת ההסכמה ששרק יצטרף לשכונה (1= לא מסכים כלל, 5= מסכים מאוד). שוער כי קבוצת אוהדי סינדרלה תומכים יותר בשרק בהשוואה לאוהדי שלגיה. האם כך?

  שאלה 3

  כחלק מתכנית בריאות חדשה שנוסתה על קבוצת נבדקים, נבחנה רמת השומנים בדם לפני (Triglyceride Pre) ואחרי (Triglyceride Post) הפעלת התכנית (במטרה להפחית את רמת השומנים בדם). האם התכנית הצליחה?

  שאלה 4

  חוקרים רצו לבחון האם קיים הבדל במספר שעות המשחק של אנשים המשתייכים לקבוצות גיל שונות. בידקו את ההשערה.

  שאלה 5

  חוקר רצה לבחון מהי תרומת המשתנים: גיל העובד והכנסתו החודשית לניבוי שביעות רצונו מהעבודה. דווח על ממצאיו.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: