איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  ממן 14 בין ציון לציונות (2022ב)

  מחיר: 100.00₪
  מספר מילים: 1551
  מספר מקורות: 2022
  סוג הקובץ: docx
  שם הקורס: בין ציון לציונות - 10121
  שם המוסד האקדמי: האוניברסיטה הפתוחה
  סוג העבודה: ממ"ן (מטלת מנחה)
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  מטלת מנחה (ממ"ן) 14
  הקורס: - 10121 בין ציון לציונות
  חומר הלימוד למטלה: יחידה 9- 8 וקודמותיה
  מספר השאלות: 3משקל המטלה: 5 נקודות
  סמסטר: 2022ב מועד אחרון להגשה: 5.6.2022

  שאלה 1 (30 נקודות)
  חומר הקריאה:
  יחידה 8
  אניטה שפירא, "העלייה השנייה וראשית האתוס החלוצי" (עמ' 273 – 263במקראת הקורס)
  א. הציגו את דיוקנם הדמוגרפי, הרעיוני והתרבותי של אנשי הזרם החלוצי של העלייה השנייה, כפי
  שהם מתוארים במאמרה של אניטה שפירא וביחידת הלימוד.
  ב. איך בא לידי ביטוי בתפיסותיהם ובמעשיהם של אנשי זרם חלוצי זה היסוד המהפכני עליו מדברת
  שפירא במאמרה?
  ג. לאור הכתוב במאמר, איזו משמעות נוספת נוצקה לסיסמאות האידאולוגיות של זרם זה: "כיבוש
  העבודה," "כיבוש הקרקע" ו"כיבוש השפה?" הסבירו את הסיסמאות והוסיפו את פרשנותכם.

  שאלה 2 (30 נקודות)
  חומר הקריאה:
  יחידה 9
  אילו מערכות יחסים נוצרו בין העולים הציונים לבין האוכלוסייה הערבית בארץ ישראל בעלייה
  הראשונה ובעלייה השנייה? במה נבדלו מערכות יחסים אלו זו מזו? מהו ההסבר להבדל ביניהן?

  שאלה 3 (40 נקודות)
  חומר הקריאה:
  יחידה 9 סעיף 9.4.3 עמ' 97 – 90
  מרגלית שילה, "ארתור רופין" (מקראת הקורס, עמ' 337 – 327)
  בקרב היישוב בארץ ישראל, התגבשו שלוש מגמות עיקריות ביחס לשאלה הערבית: ההשתלבותית,
  הבדלנית והליברלית.
  א. מתוך המקורות הראשוניים המופיעים בסעיף זה, בחרו אחד לכל מגמה והציגו בקצרה
  את עיקרי טיעוניו. ( 25נקודות)
  ב. באילו דרכים נקט רופין כשעמד בראש המשרד הארץ ישראלי, כדי להתמודד עם השאלה
  הערבית? לאיזה מהמגמות הייתם משייכים אותו? נמקו תשובתכם. ( 15נקודות)

  [יש תשובות לכל השאלות]

  חיפוש מתקדם


  חפש ב:

    

  דילוג לתוכן