איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  סיכום הספר: ביקורת נוסח המקרא / עמנואל טוב

  תחום / תואר:
  מחיר: 56.00₪
  מספר מילים: 10011
  מספר מקורות: 1
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2021
  סוג העבודה: סיכום מאמר/ספר
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  סיכום הספר: ביקורת נוסח המקרא/עמנואל טוב
  *סיכום מלא של הספר*

  תוכן עניינים
  פרק ראשון – מבוא 1
  פרק שני – עדי נוסח המקרא 2
  א. הניקוד 3
  ב. הטעמים 4
  ג. הטקסטים הקדם-שומרוניים 5
  ד. הטקסטים שנמצאו בקומראן 6
  ה. התרגומים העתיקים 7
  פרק שלישי – תולדות נוסח המקרא 11
  א. היחס שבין עדי הנוסח 11
  ב. צורתו המקורית של נוסח המקרא 11
  ג. קווים בהתפתחות נוסח המקרא 13
  פרק רביעי – העתקת ספרי המקרא ומסירתם מדור לדור 14
  א. המסגרת הכרונולוגית ומקורות התיאור 14
  ב. העתקת ספרי המקרא 14
  ג. תהליכים שבמסירת הנוסח 16
  ד. גרסאות שנוצרו בידי המעתיקים 17
  פרק חמישי – מטרתה ופעולתה של ביקורת הנוסח 17
  פרק שישי – הערכת הגרסאות 18
  פרק שביעי – ביקורת הנוסח והביקורת הספרותית 19
  פרק שמיני – הצעות תיקון 20

  עמודים 1 – 31:
  פרק ראשון – מבוא
  א. הצורן לעסוק בביקורת נוסח המקרא
  1. ריבוי עדי נוסח – אפילו במהדורות הדפוס יש הבדלים בין הנוסחים שנובעים מכתבי יד שונים עליהם התבססו, השקפות עולם של המדפיסים וטעויות דפוס. דוגמאות: חלוקה לפסוקים, חלוקה שונה לפרקים (כמו ירמיה ל – לא, וישכם לבן בבוקר – בראשית לא או לב), סידור הטקסט (שירה), ניקוד וטעמים, הבדלים באותיות, הערות מסורה (פרשה פתוחה או סתומה). מקור רוב ההבדלים הוא מכתבי היד של ימי הביניים.
  2. שיבושים בעדי הנוסח – הסיבות לשיבושים רבות מאד: מעבר מכתב עברי לכתב אשורי, כתב יד לא ברור, פגמים בחומר עליו כתבו, אותיות דומות, העדר ניקוד ורווחים, אי הבנות בנוגע לתיקונים ועוד.
  3. נוסח המסורה אינו משקף נוסח "מקורי" של המקרא – לא ניתן לקבוע מראש ובאופן גורף שנוסח המסורה הוא הנוסח המקורי.
  4. הבדלים בין כתובים מקבילים במקרא – מקורות מקבילים לאותו טקסט לעיתים מכילים שינויים. לעיתים השינויים קרו "במקור" ולעיתים לאחר שהועתקו למקומם הנוכחי.
  ב. גישה חדשה לביקורת נוסח המקרא: כשנתגלו מגילות מדבר יהודה הן היו המקור העברי היחיד של נוסח המסורה חוץ לנוסח המסורה. עד אז החשיבו את כל עדי הנוסח (תרגומים) באותה חשיבות, ובמיוחד התרגומים העתיקים מכיוון שכתבי היד שלהם היו קדומים בהרבה לכתבי היד של נוסח המסורה.

  חיפוש מתקדם


  חפש ב:

    

  דילוג לתוכן