איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  פתרון ממ"ן 11 מבוא ללימודי תקשורת 2022ב'

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  מטלת מנחה (ממ"ן) 11
  הקורס: – 10408מבוא ללימודי תקשורת
  חומר הלימוד למטלה: פרקים 4-3
  מספר השאלות: 3משקל המטלה: 7נקודות
  סמסטר: ב 2022מועד אחרון להגשה: 24.03.2022

  אורך הממ"ן לא יעלה על 5עמודים מודפסים בגודל אות 12ובמרווח של שורה וחצי

  שאלה 1 - פרק 3 (35 נקודות)

  עברו על החלק ברצף הלמידה של פרק ,3העוסק במודלים התקשורתיים וענו על הסעיפים הבאים:
  ( 20נק') א. מודל לאסוול ומודל שאנון-ויבר הם שניים מהמודלים התקשורתיים המוצגים
  ברצף הלמידה של פרק .3
  מצאו והסבירו שתי נקודות דימיון בין מודל לאסוול ומודל שאנון-ויבר.
  מצאו והסבירו גם שלוש נקודות שוני בין מודלים אלו.
  ( 15נק') ב מבין המודלים התקשורתיים החלופיים, שהוצגו בפרק ,3הסבירו את המודל
  הטקסי ותנו שתי דוגמאות לסיטואציות תקשורתיות, המתאימות למודל זה.
  שימו לב, אין להשתמש בדגמאות שניתנו באתר הקורס וחשוב לנמק מדוע
  הדוגמאות שבחרתם מתאימות למודל הטקסי.

  שאלה 2 - פרק 4 (35 נקודות)

  ( 20נק') א. מהם חמשת התפקידים שממלאה התקשורת, על פי תיאורית הפונקציונליזם?
  כיצד יכולים חמשת התפקידים להתמלא במהדורת החדשות, המשודרת בכל ערב
  בערוץ 11בטלוויזיה? הסבירו והדגימו.
  ( 15נק') ב לוחות המשדרים של ערוצים 12ו- 13בטלוויזיה, שהם ערוצים מסחריים, מכילים
  תכניות בידור ותכניות ריאליטי רבות.
  אילו מהטענות העיקריות בתיאוריה של כלכלה-פוליטית יכולות לשמש כביקורת
  כנגד תכניות הבידור והריאליטי בטלוויזיה? הסבירו ונמקו את תשובתכם.

  שאלה 3 - פרק 4 (30 נקודות)

  הסבירו בקצרה את המונחים והביטויים הבאים:
  א. תפיסות הגמוניות
  ב. גישור על פני זמן וגישור על פני מרחב.
  ג. "המדיום הוא המסר"
  ד. הכפר הגלובאלי

  **יש תשובות לכל השאלות.

  **הממן בדוק וכולל את הערות המנחה לצורך למידה.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: