איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא ביטחון סוציאלי

השפעת מבחני יכולת על אי מיצוי קבלת זכויות לגמלת נכות מעבודה

       מספר מילים: 4058

תקציר: השפעת מבחני יכולת על אי מיצוי קבלת זכויות לגמלת נכות מעבודה | תוכן עניינים | מבוא 3 | קצבאות נכים בישראל 3 | זכויות נפגעי תאונות עבודה 4 | אי מיצוי זכויות 4 | גורמים אפשריים 5 | היקף התופעה 6 | מנגנוני תיקון 7 | הקצבאות …

מחיר: ₪280.00

פתרון ממן 16 ביטחון סוציאלי – ציון 95!

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 3370

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) - 16 מטלת חובה | מטלת ספרייה - העבודה | הקורס: - 10558ביטחון סוציאלי | חומר הלימוד למטלה: מקורות שאושרו בממן 13 | סמסטר: 2023א משקל המטלה: 10נקודות | מועד הגשה: 12.2.2023 | בהמשך לממ"ן ,13ובהתאם לשאלת המחקר שהוצגה בו, הנכם מתבקשים, במסגרת | …

מחיר: ₪147.00

פתרון ממ"ן 13 ביטחון סוציאלי – ציון 100!

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 351

תקציר: מטלת מנחה (ממ"ן) – 13מטלת חובה | מטלת ספרייה - ההצעה | הקורס: - 10558ביטחון סוציאלי בישראל | חומר הלימוד למטלה: כל יחידות הלימוד | סמסטר: 2023א | משקל המטלה: ) 0עובר/לא עובר( | ציון = 100ההצעה טובה | ציון = 85יש צורך בתיקונים מעטים | …

מחיר: ₪50.00

צמצום הדיור הציבורי בישראל ניתוח מדיניות רווחה, פוליטיקה וכלכלה

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 5380

תקציר: צמצום הדיור הציבורי בישראל: ניתוח מדיניות רווחה, פוליטיקה וכלכלה | תוכן עניינים | מבוא 2 | רקע תיאורטי 4 | מדיניות רווחה - מגמות 4 | ישראל כמדינת רווחה 5 | דיור ציבורי בישראל -רקע היסטורי 6 | מצב הדיור הציבורי בישראל 8 | השינוי במדיניות הדיור הציבורי 11 | דיון 15 | סיכום 16 …

מחיר: ₪257.00

תמורות בשוק הפנסיוני בישראל 2010 עד 2019: ההשלכות של תשלומי הפנסיה הצוברת על היקף החוב האקטוארי הממשלתי בהשוואה בינלאומית

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 8308

תקציר: תמורות בשוק הפנסיוני בישראל: 2010 עד 2019 | ההשלכות של תשלומי הפנסיה הצוברת על היקף החוב האקטוארי הממשלתי בהשוואה בינלאומית | | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. סקירת ספרות 4 | 2.1. מערכת הפנסיה בישראל 4 | 2.1.1. ביטוח פנסיוני – רקע 4 | 2.1.2. מבנה …

מחיר: ₪250.00

השפעת רשת הביטחון הסוציאלי על השתלבותן של נשים בשוק העבודה בהשוואה להשתלבותם של הגברים

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6533

תקציר: תוכן עניינים | מבוא 2 | פרק א' – תפיסות מגדריות אודות מעמד האישה 4 | פמיניזם ליברלי מול פמיניזם תרבותי 4 | תפיסות מגדריות בשוק העבודה 6 | פרק ב': פרק משפטי: זכויות נשים בשוק העבודה על פי קטגוריזציה מובנית 10 | פרק ג': פרק תיאורי: השתלבות נשים בשוק העבודה בהשוואה …

מחיר: ₪390.00

עבודה פרוסמינריונית: השפעת שינויים דמוגרפיים על מערכת הפנסיה בישראל – ציון 95

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2847

תקציר: השפעת שינויים דמוגרפיים על מערכת הפנסיה בישראל | העבודה בדוקה וכוללת את הערות המנחה לצורך למידה. ציון 95. | תוכן | מבוא 3 | ההיבטים הדמוגרפיים 4 | ילודה 4 | תוחלת חיים 4 | עולים חדשים/הגירה 5 | מבנה הפנסיה בישראל לאורך השנים 6 | מבנה …

מחיר: ₪205.00

האם מס הכנסה שלילי עשוי להגביר את ההשתתפות בשוק העבודה?

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 6864

תקציר: האם מס הכנסה שלילי עשוי להגביר את ההשתתפות בשוק העבודה? | תוכן העניינים | 1. מבוא 3 | 2. המצב לפני יישום מס הכנסה שלילי 4 | 2.1. תיאור המצב לפני יישום מס הכנסה שלילי 4 | 2.2. הסיבות ליישום מס הכנסה שלילי 9 | 3. מס …

מחיר: ₪309.00

הזכות לעבוד, מדיניות הרווחה והאתגרים של המאה ה-21 עבור מחפשי עבודה מעל גיל 40

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 6244

תקציר: הזכות לעבוד, מדיניות הרווחה והאתגרים של המאה ה-21 - עבור מחפשי עבודה מעל גיל 40 | מנחה: | מגישות: | תוכן עניינים | מבוא 2 | הזכות לעבוד וחופש העיסוק 4 | מדיניות רווחה וביטחון סוציאלי 6 | אפליה מטעם גיל 9 | אפליה מטעם גיל במשפט …

מחיר: ₪213.00

מערכת הביטחון הסוציאלי עבור קשישים בישראל – מבט השוואתי לארה"ב

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 3362

תקציר: מערכת הביטחון הסוציאלי עבור קשישים בישראל – מבט השוואתי לארה"ב | שם מרצה: | מגישים: | מס' קורס: | תאריך: |   | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. סקירה ספרותית 4 | 2.1 מצבם של הקשישים בארץ (תמונת מצב) 4 | 3. מתודולוגיה 6 …

מחיר: ₪236.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: