איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא התנהגות ארגונית

השפעת ההתאמה בין העובד לסביבתו על שביעות הרצון מהעבודה ועל כוונת הנטישה

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 10803

תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | המחלקה לניהול וכלכלה | תכנית MBA | עבודה סמינריונית בקורס: | התנהגות אנשים בארגון – 13903 | בנושא: | השפעת ההתאמה בין העובד לסביבתו על שביעות הרצון מהעבודה ועל כוונת הנטישה | תקציר | במחקר זה אבחן את הקשר בין תפיסת ההתאמה של עובד …

מחיר: ₪396.00

עבודה לקורס "מבוא להתנהגות ארגונית"

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1150

תקציר: עבודה לקורס "מבוא להתנהגות ארגונית" / תש"פ | לעבודה זו שני חלקים: | חלק א' (60 נקודות) | עליכם לבחור אחת מתיאוריות המוטיבציה ואחת מתיאוריות המנהיגות הבאות שנלמדו בקורס: | תיאוריות מוטיבציה קלאסיות | - תיאוריה X ותיאוריה Y (McGregor) | - היררכית …

מחיר: ₪120.00

התנהגות ארגונית – סיכומי הקורס (מארז)

תקציר: קובץ zip שכולל 11 סיכומים של יחידות הקורס: סיכומי יחידות 1-6 ו-8-12. מה קרה ליחידה 7? אין לי מושג אבל היא לא שם. כל הסיכומים בפורמט pdf.

מחיר: ₪22.00

מטלת סיום בקורס: התנהגות ארגונית מיקרו מאקרו

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 2044

תקציר: הקריה האקדמית אונו | קורס התנהגות ארגונית מיקרו מאקרו, עבודת סיום הקורס | קמפוס חיפה, שנה"ל תשפ"א | הנחיות כלליות: | עבודה זו מהווה 100% מציון הקורס. עליכם להכין אותה בזוגות ואת סעיף הרפלקציה כותב כל סטודנט לחוד. העבודה כוללת 3 ניתוחי אירוע ושאלת רפלקציה: …

מחיר: ₪117.00

הקשר בין ערכי תרבות לבין התנהגות אזרחית ארגונית

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3784

תקציר: הקשר בין ערכי תרבות לבין התנהגות אזרחית ארגונית |   | תוכן עניינים | מבוא 3 | רקע תאורטי 3 | התנהגות אזרחית ארגונית 3 | ערכי תרבות 4 | השפעות דמוגרפיות על ערכי תרבות 8 | הקשר בין התנהגות אזרחית ארגונית לבין ערכי תרבות 9 | סיכום 12 | ביבליוגרפיה 13 |   | …

מחיר: ₪110.00

סיכום הקורס: מבוא למנהל ציבורי (מחברת מלאה)

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 16052

תקציר: מבוא למנהל ציבורי | תוכן עניינים | מבוא למנהל ציבורי 1 | שיעור 1 3 | הגדרה פוליטית של המנהל הציבורי 4 | שיעור 2 4 | היבטים פוליטיים של המנהל הציבורי 5 | הגדרה חוקית של המנהל הציבורי 6 | שיעור 3 6 | הגדרה מנהלית …

מחיר: ₪60.00

הקשר בין האמפתיה של המנהל לבין ההתנהגות הארגונית האזרחית של העובדים

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 8015

תקציר: הקשר בין האמפתיה של המנהל לבין ההתנהגות הארגונית האזרחית של העובדים | תוכן העניינים | 1. מבוא 4 | 2. סקירת ספרות 5 | 2.1. אמפתיה 5 | 2.2. התנהגות ארגונית אזרחית 7 | 2.3. הקשר בין אמפתיה של המנהיג להתנהגות ארגונית אזרחית 9 | 2.3.1. מחויבות …

מחיר: ₪250.00

ניתוח גורמי מוטיבציה בקרב עובדי מחלקת משאבי אנוש

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 1814

תקציר: ניתוח גורמי מוטיבציה בקרב עובדי מחלקת משאבי אנוש |   | תוכן העניינים | 1. מבוא 3 | 2. תיאור המחלקה 3 | 3. ממצאים 4 | 3.1. יעדי המוטיבציה 4 | 3.2. גורמים המשמרים את המוטיבציה 5 | 3.2.1. התקדמות מקצועית 5 | 3.2.2. הבעה עצמית 6 | 3.3. גורמים שגורעים מן המוטיבציה 6 | 3.4. ביטויי המוטיבציה 7 | 4. ניתוח, תובנות והמלצות 7 | …

מחיר: ₪132.00

התנהגות ארגונית ממן 11 ציון 87 כולל השאלות ממן האוניברסיטה הפתוחה

שנת הגשה: 2018        מספר מילים: 675

תקציר: התנהגות ארגונית , התנהגות ארגונית האוניברסיטה הפתוחה, התנהגות ארגונית ממן 11

מחיר: ₪50.00

הטרדה מינית והשפעותיה על מרכזיות העבודה בחיי הפרט

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 6189

תקציר: הטרדה מינית והשפעותיה על מרכזיות העבודה בחיי הפרט | תוכן העניינים | מבוא 3 | סקירת ספרות 3 | הטרדה מינית במקום העבודה 3 | מרכזיות העבודה בחיי הפרט 8 | הקשר בין הטרדה מינית למרכזיות העבודה 11 | השערות המחקר 14 | שיטת המחקר 14 | …

מחיר: ₪270.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: