איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  מטלת גמר בקורס: מבוא למערכות מידע

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  מטלת הגמר בקורס "מבוא למערכות מידע"
  לתלמידי מנהל עסקים ומנהל מערכות בריאות
  סמסטר 2020ג

  תאריך פרסום מטלת הגמר : 8:00 ,15.9.2020בבוקר
  תאריך אחרון להגשת מטלת הגמר : 23:55 ,22.9.2020בלילה

  הנחיות:

  ● בעבודת גמר זו שלושה חלקים
  ● יש להשיב על כל השאלות ולא לחרוג מאורך התשובה המוגדרת לכל שאלה
  ● יש להגיש בצורה מסודרת קובץ אחד ויחיד שיכלול את המענה לכלל השאלות.
  ● יש להשיב על המטלה באופן עצמאי. חל איסור מוחלט על הכנה משותפת של
  מטלות.
  ● שימו לב: יש להמנע מהעתקת פסקאות או סיכומים ממחברת הקורס כמובן - יש
  להתאים לנדרש בלבד ולהמנע ממלל שאיננו משרת את השאלה.
  ● אין לפנות למרצים בשאלות הקשורות למטלה זו, אלא אם מדובר בנושאים של
  הבנת הנקרא. שאלות המבקשות כיוון או הכוונה לגבי דרך הפתרון או היקף
  המענה הנדרש לא ייענו.
  ● במקרה של ספק כלשהו במענה, עליכם להניח הנחות פתרון רלוונטיות ולנמקן
  בפני הבודק בצורה ברורה, והדבר יזכה להתייחסות.

  בהצלחה!

  שאלה 20) 1נק('
  במהלך לימודיכם נחשפתם למודל אנת'וני, ובמסגרתו למגוון סוגי מערכות בראייה
  ארגונית. נדרש:
  .1הסבירו מהי המטרה של מודל אנת'וני.
  .2הציגו את הסוגים העיקריים של מערכות המידע במודל, את הדומה והשונה בהן,
  פרטו מי המשתמשים העיקריים במערכות ומבנה הנתונים, וספקו דוגמאות
  רלוונטיות.
  .3האם נכון לטעון שמודל אנתו'ני מציג תמונה דינאמית של מערכות מידע?
  .4האם נכון לטעון שמערכות MISו- DSSדומות? פרטו קווי שוני ודמיון ככל
  שקיימים.
  .5חברה מעוניינת להקים מערכת .ERPהסבירו כיצד היא משתלבת בהיבט
  הממשקים עם המערכות האחרות הנכללות במודל.

  שאלה 10) 2נק('
  מהם היתרונות והחסרונות של מיחשוב ענן, בהשוואה לניהול נתונים מקומי בארגון?
  ספקו דוגמאות רלוונטיות לשירותי ענן והמטרות שאותם הם משרתים.

  שאלה 10) 3נק('
  מה ההבדל העקרוני בין גזרת התמיכה לבין גזרת בית החרושת? ציינו דוגמה רלוונטית
  לסוגי הארגונים בכל אחת מגזרות אלו. )לא להשתמש בדוגמאות שנתנו בכיתה(

  שאלה 10) 4נק('
  מסחר אלקטרוני מהווה חלק גדול בעסקאות מסוג B2Bו ,C2Cתנו דוגמה למסחר
  אלקטרוני כולל קישור לאתר. אילו פעולות של מסחר אלקטרוני האתר מציע.

  שאלה 10) 5נק('
  כיצד יישום של מערכת webו mobile appsיכולות, לדעתכם, לתרום להתנהלות עסקית
  של בית קפה שכונתי? הסבירו והדגימו באיזה סוג מערכת מדובר ומהם התוצרים שלה,
  לצד השימוש הרלוונטי בהם מנקודת ראות הארגון.

  שאלה 40) 6נק('
  בחרו מערכת מידע הקיימת בשוק, והשיבו על האמור להלן:
  .1תארו את תפקידי ויעדי מערכת המידע שנבחרה.
  .2לצורך כך עליכם לקרוא מידע אודות המערכת שנבחרה באמצעות אתר האינטרנט
  של החברה וכל מידע הזמין ברשת.
  .3מי הם המשתמשים של מערכת המידע? הסבירו את הערך המוסף למשתמשים
  הנובע ממערכת המידע.
  .4במסגרת ארכיטקטורה של מערכות מידע ניתן משקל רב מנקודת ראות המשתמש
  לשכבת התצוגה. הסבירו חשיבות שכבה זו והדגימו אותה בהקשר של המערכת
  שבחרתם, בהתייחס לנתוני קלט ופלט. נדרש לצרף צילומי מסך רלוונטיים.
  .5אילו דוחות המערכת מייצרת – התייחסו לנתונים, מידע, ידע ותבונה.

  בהצלחה!

  חיפוש מתקדם


  חפש ב:

    

  דילוג לתוכן