איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  פתרון ממ"ן 14 מבוא למינהל וניהול ציבורי

  מחיר: 70.00₪
  מספר מילים: 820
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2020
  שם המוסד האקדמי: האוניברסיטה הפתוחה
  סוג העבודה: ממ"ן (מטלת מנחה)
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  מטלת מנחה (ממ"ן) 14

  הקורס: – 10437מבוא למינהל וניהול ציבורי
  חומר הלימוד למטלה: פרקים 7-9
  מספר השאלות: 3משקל המטלה: נ 10קודות
  סמסטר: א 2020מועד אחרון להגשה: 7.2.2020
  בממ"ן זה שלוש שאלות. לצד כל שאלה כתובה מסגרת המקום המרבית המוקצבת לה. החלקים
  שיחרגו ממסגרת המקום הקצובה לא יבדקו.

  שאלה 1 (50 נקודות) עד 60 שורות

  התבקשתם לייעץ לשרת האוצר במדינת ניולנד. שרת האוצר מעוניינת להחליף את שיטת התקצוב
  הנהוגה בארצה – "תקצוב פריטים" – בשיטה מתקדמת יותר. השרה ביקשה מכם לבחון שתי
  שיטות שעליהן שמעה – "תקצוב פעולות" ו"תקצוב תפוקות." הציגו, הסבירו והדגימו לשרה את
  ההבדלים בין שיטת תקצוב הפעולות לבין שיטת תקצוב התפוקות. בתשובתכם עליכם להתייחס ל-
  10הבדלים לפחות.

  שאלה 2 (20 נקודות) עד 30 שורות

  מהן 3הדרכים העיקריות של הפרטה המתנהלת באמצעות צמצום מעורבות הממשלה באספקת
  שירותים ציבוריים והעברתם למגזר הפרטי לפי הבחנתו של סאבאס? הסבירו והדגימו.

  שאלה 3 (30 נקודות) ללא מגבלת שורות - שאלה זו היא מטלה מקוונת ולכן אינה נכללת בפתרון

  את שאלה זו יש לבצע באתר הקורס. השאלה היא מעין "בוחן" הכולל 5שאלות אמריקאיות.
  המשקל של כל שאלה בבוחן נ 6קודות. חובה לענות על כל השאלות.
  משך הזמן המוקצב למענה על הבוחן הוא עד 60דקות.
  לרשותכם שני ניסיונות בלבד כדי לענות על השאלות בבוחן )משך כל ניסיון עד 60דקות(. שימו לב
  שהשאלות בניסיון השני עשויות להיות שונות. אין חובה לנסות לענות פעמיים. אם תבחרו לענות22
  על שני שאלונים הציון אותו תקבלו יהיה הגבוה מבין השניים.
  לאחר סיום הבוחן עליכם ללחוץ על הכפתור "הגש הכל וסיים" המצוי בתחתית הדף.
  לתשומת לבכם!
  לא ניתן לנסות לענות על הבוחן יותר מפעמיים.
  כל כניסה לבוחן נחשבת לניסיון מענה.
  לכן, אל תכנסו לבוחן כדי לבדוק "איך זה עובד," או מכל סיבה אחרת.
  בקשות לניסיון מענה שלישי על הבוחן תדחינה על הסף.
  .1היכנסו למדור ממ"ן 14באתר האינטרנט של הקורס.
  .2היכנסו לבוחן ממ"ן 14שאלה 3וענו על השאלות המופיעות בו.
  .3בסיום הגישו את הבוחן, על ידי לחיצה על הכפתור הגשה סופית וסיום ניסיון המענה (בוחן).

  הפתרון כולל את התשובות לשאלות 1 ו-2 בלבד מכיוון ששאלה 3 היא מטלה שמבוצעת באתר הקורס ואינה מוגשת כחלק מפתרון הממ"ן.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: