איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא זהות יהודית

פתרון מבחן במשפט החוקתי של ישראל (10812)

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 2233

תקציר: שאלון בחינת גמר | - 10812המשפט החוקתי של ישראל | משך בחינה: 4 שעות | מבנה הבחינה: | הבחינה מורכבת מאירוע המחולק למספר חלקים, אחרי כל חלק | מופיעות שאלות. | יש להשיב על כל השאלות, משקל כל שאלה מצוין לצידה. | בכתיבת התשובות יש להתבסס על …

מחיר: ₪68.00

המורה כאיש חינוך: חינוך לערכים במסגרת לימודי המקרא

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 9709

תקציר: המורה כאיש חינוך: חינוך לערכים במסגרת לימודי המקרא | | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירת ספרות 5 | חינוך לערכים 5 | הקשיים בחינוך לערכים 7 | לימודי מקרא 8 | ערכים במסגרת לימודי מקרא 9 | דילמות ערכיות בלימודי מקרא 10 | שיטה 12 | אוכלוסיית המחקר 12 | …

מחיר: ₪390.00

יהודי אמריקה הצעירים והזיקה לישראל, פרויקט "תגלית"

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 8458

תקציר: יהודי אמריקה הצעירים והזיקה לישראל , פרויקט "תגלית" | תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 4 | יהדות התפוצות 4 | זהות 5 | תחושת הזהות היהודית של יהודי התפוצות 6 | על הזהות היהודית 6 | משבר הזהות של יהודי התפוצות 7 | תפיסות …

מחיר: ₪360.00

כיצד תופסים ערביי ישראל את מעמדם האזרחי במדינה?

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6129

תקציר: ערבים במדינת היהודים |   | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | רקע תיאורטי 4 | זהות 4 | מרכיבי הזהות העיקריים של אדם ואזרח במדינה המודרנית 5 | זהות ערבית בישראל 6 | מרכיבי הזהות העיקריים של יהודים אזרחי ישראל 7 | קונפליקט בין המיעוטים ויהדות המדינה 7 | מערכת יחסים …

מחיר: ₪400.00

האופן בו לימוד יום השבת במוסדות החינוך הממלכתיים משפיע על עיצוב הזהות החילונית

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 9244

תקציר: האופן בו לימוד יום השבת במוסדות החינוך הממלכתיים משפיע על עיצוב הזהות החילונית | תוכן העניינים | 1. מבוא 3 | 2. סקירה ספרותית 4 | א. בית הספר והגן כסוכני חיברות 4 | ב. זהות חילונית וזהות דתית 7 | ג. שבת דתית מול שבת חילונית …

מחיר: ₪300.00

סיכום הקורס לימודי עם ישראל (מחברת קורס מלאה)

       מספר מילים: 5193

תקציר: מחברת סיכום קורס | לימודי עם ישראל | תוכן עניינים | שיעור מס' 1 | היסטוריית ארץ ישראל | זירה היסטורית: זמן ומקום – משמעות הדבר שכל דיון בהיסטוריה מוגבל בזמן ומקום. | הטענה במגילת העצמאות שמדינת ישראל, שהזירה ההיסטורית היא ארץ ישראל בתקופת בית שני. | …

מחיר: ₪59.00

השינויים שחלו במבנה המשפחה היהודית לאחר מלה"ע השנייה

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 10209

תקציר: תוכן עניינים | מבוא 3 | פרק ראשון 5 | ההגירה היהודית לארצות הברית של אמריקה 5 | תיאור המשפחה היהודית המהגרת לארה"ב לפני מלה"ע השנייה 6 | חלוקת התפקידים בין נשים לגברים 8 | מאפיינים תעסוקתיים 9 | היחסים עם הסביבה 10 | פרק שני 12 …

מחיר: ₪273.00

אלמנטים יהודים ביצירות של מקס ליברמן ויוסף ישראלס וההשפעה ההדדית ביניהם

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 6890

תקציר: תוכן עניינים | מבוא 4 | רקע תקופתי כללי 7 | רקע תקופתי אמנותי 10 | יוסף ישראלס: 1911-1824 15 | מקס ליברמן : 1847 – 1935 19 | ההשפעה ההדדית 22 | סיכום 24 | ביבליוגרפיה 25 | נספחים 26 | מבוא | אירופה בסוף המאה …

מחיר: ₪280.00

השתלבות בוגרי תכנית נעל"ה מחבר העמים בחברה הישראלית

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 14254

תקציר: השתלבות בוגרי תכנית נעל"ה מחבר העמים בחברה הישראלית | תקציר | העבודה הנוכחית עוסקת בהשתלבות בוגרי נעל"ה בחברה ישראלית והשוואת השתלבותם להשתלבות עולים מחבר העמים שלא במסגרת התוכנית. ההשתלבות נבדקה באמצעות שאלון, שהנו איחוד השאלונים של טנצר (2009) בנושא הסתגלות והשתלבות, שאלון הדהות תרבותית של בן שלום …

מחיר: ₪329.00

אופן קבלת ההחלטות וניהול משא ומתן של מדינת ישראל בעצם היותה מדינה יהודית

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 6049

תקציר: אופן קבלת ההחלטות וניהול משא ומתן של מדינת ישראל בעצם היותה מדינה יהודית | עבודת מחקר סמינריונית במסגרת קורס ניהול משא ומתן | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. סקירת ספרות 3 | 2.1. מדיניות חוץ וגישות בינלאומיות 3 | 2.2. מדינת הלאום 5 | …

מחיר: ₪290.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: