איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא תחביר

פתרון ממ"ן 12 בקורס קריאה – תאוריה ומעשה (2019ב) – ציון 94

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 1201

תקציר: מטלת מנחה - ממן 12 | הקורס: 10123 - קריאה – תיאוריה ומעשה | חומר הלימוד למטלה: יחידה 5, יחידה 4 ויחידה 3 | מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 5 נקודות | סמסטר: 2019ב מועד אחרון להגשה: 11.4.19 | שאלה 1 (30 נקודות) | עם תחומי הלשון …

מחיר: ₪100.00

סיכום מעולה של הקורס לשון המקרא (מבוא ללשון מקראית)

       מספר מילים: 18386

תקציר: סיכום הקורס לשון המקרא (מבוא לעברית מקראית) | תוכן עניינים | מוצאה של הלשון העברית 3 | לשונות כנעניות 3 | שמה של הלשון העברית 4 | העברית והלשונות השמיות הצפון מערביות 4 | הקורפוס: המקרא 4 | לשון השירה העתיקה - מאפיינים 5 | הקורפוס: כתובות …

מחיר: ₪60.00

בלשנות שמית – סיכום הקורס

       מספר מילים: 7916

תקציר: בלשנות שמית – סיכום הקורס | תוכן עניינים | תפוצת הלשונות השמיות וחלוקתן 2 | משפחת הלשונות החמיות-שמיות / אפרו אסייתיות 3 | משפחת הלשונות השמיות 3 | מושגי יסוד 4 | כתבים של לשונות חמיות-שמיות (אפרו-אסיאתיות) 6 | פונולוגיה 8 | עיצורים 8 | נחציות 10 | תנועות 12 | דיפתונגים / דו תנועות 13 | …

מחיר: ₪40.00

השפעת הדיגלוסיה על התפתחות מודעות הפונולוגית ותהליך רכישת הקריאה אצל ילדים דוברי ערבית ביחס למצבם החברתי-כלכלי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 3997

תקציר: השפעת הדיגלוסיה על התפתחות מודעות הפונולוגית ותהליך רכישת הקריאה אצל ילדים דוברי ערבית ביחס למצבם החברתי-כלכלי | | תוכן עניינים | מבוא 2 | רקע תיאורטי 4 | רכישת שפת אם 4 | קריאה – רקע וגישות 5 | קשיים ברכישת השפה הערבית 6 | דיגלוסיה בערבית 7 | דיון …

מחיר: ₪213.00

עיון דיאכרוני בשיריה של דליה רביקוביץ – המאוחרים והמקודמים

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 5897

תקציר: עיון דיאכרוני בשיריה של דליה רביקוביץ - המאוחרים והמקודמים | | תוכן עניינים | הקדמה 2 | חלק א' 3 | מבוא 3 | המשוררת 4 | רקע תיאורטי 5 | שירה ויצירה של דליה רביקוביץ' – מאפיינים לשוניים וסגנוניים 5 | השירה המוקדמת 5 | השירה המאוחרת 6 | הביקורת על שירתה …

מחיר: ₪310.00

דף מושגים התפתחות תקינה ולקויה של שפה (6 עמודים)

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 5405

תקציר: הסברי המושגים המרכזיים בקורס: התפתחות תקינה ולקויה של שפה, דחוסות ל-6 עמודים מרוכזים. | כולל מושגים מהשיעורים ומהמאמרים.

מחיר: ₪11.00

סיכום הקורס: מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית (מחברת קורס מלאה)

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 30098

תקציר: מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית | תוכן עניינים | שיעור 1 - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית 4 | קוגניציה (דעת) 4 | שורשי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית 4 | עיבוד מידע 5 | דרכים שונות לעיבוד מידע 6 | ארבע גישות מרכזיות בפסיכולוגיה קוגניטיבית 6 | שיעור 2 - קשב 7 | …

מחיר: ₪51.00

השפעת כישורי שפה בשפת האם ועמדות כלפי השפה השניה על רכישת שפה שניה בבית ספר דו-לשוני

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 10550

תקציר: השפעת כישורי שפה בשפת האם ועמדות כלפי השפה השניה על רכישת שפה שניה בבית ספר דו-לשוני | | תוכן העניינים | מבוא 2 | מודל התפתחותי 4 | עמדות תלמידים כלפי השפה הערבית והשפעתן על הישגים 4 | ערבית ועברית בקרב שני העמים במדינת ישראל 6 | מעמד השפה …

מחיר: ₪350.00

מהו הקשר בין מודעות מורפולוגית בשפה הערבית לבין לקויות למידה?

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 5915

תקציר: מהו הקשר בין מודעות מורפולוגית בשפה הערבית לבין לקויות למידה? | תוכן העניינים | 1. מודעות מורפולוגית 3 | 1.1. התפתחות המודעות המורפולוגית 4 | 2. מודעות מורפולוגית בקריאה ובהבנת הנקרא 6 | 3. מורפולוגיה בערבית 11 | 4. ליקוי למידה ומורפולוגיה 16 | רשימת מקורות 18 …

מחיר: ₪114.00

סיכום הקורס הפרעות שפה נרכשות (מחברת קורס מלאה)

       מספר מילים: 5417

תקציר: הפרעות שפה נרכשות | שיעור 1 | חובת נוכחות. מבחן בסוף הקורס. | סרטונים על מטופלים: | A. מנסה לפצות על הקושי בעזרת הרבה אסטרטגיות אחרות. הוא מאוד תקשורתי, מדבר הרבה- הדיבור שלו תקין, מדבר מסביב וקשה לו להסביר בבירור. אולי אפזיה אנומית | B. דיבור טלגרפי …

מחיר: ₪58.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: