איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות סמינריוניות בכלכלה

השפעת הטבות המס בתחום היבוא האישי המקוון על התחרות והמחירים בענפי הטקסטיל, ההנעלה והפארם

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 10876

תקציר: השפעת הטבות המס בתחום היבוא האישי המקוון על התחרות והמחירים בענפי הטקסטיל, ההנעלה והפארם |   | תוכן עניינים | 1. מבוא 3 | 1.1. רקע 3 | 1.2. מטרת המחקר ושאלות המחקר 5 | 1.3. חשיבות המחקר 5 | 1.4. השערות המחקר 6 | 1.5. עיקרי שיטת המחקר 6 | 2. רקע …

מחיר: ₪300.00

מיסוי הגרלות ופרסים: האם שיעור המס הגבוה מוצדק?

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6055

תקציר: מיסוי הגרלות ופרסים | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. רקע תיאורטי 4 | 2.1. מטרות דיני המס ומונחים 4 | 2.2. הימורים, פרסים הגרלות בישראל 6 | 2.3. מיסוי פרסים והגרלות 8 | 2.4. חריגים לפטורים 12 | 2.5. אופן חישוב המס על זכיה בהגרלה/פרס 15 | 2.6. משפט משווה 17 | …

מחיר: ₪366.00

קבלת החלטות במסחר בשוק ההון

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 8038

תקציר: קבלת החלטות במסחר בשוק ההון | תוכן עניינים | 1. תקציר 1 | 2. מבוא 2 | 3. רקע תיאורטי 4 | 3.1. קבלת החלטות 4 | 3.2. זירות המסחר בישראל 6 | 3.3. קבלת החלטות בקרב משקיעים 8 | 3.4. הגורמים המשפיעים על קבלת החלטות 8 | 3.5. השפעות על אמונה ודת על …

מחיר: ₪212.00

הטבות מס יישוביות בפריפריה מובילות למוביליות חברתית, תעסוקתית ודמוגרפית

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 8136

תקציר: הטבות מס יישוביות בפריפריה מובילות למוביליות חברתית, תעסוקתית ודמוגרפית | תקציר מנהלים | העבודה הנוכחית בחנה את סוגיית הטבות המס היישוביות בפריפריה, כגורם הוביל מובילות למוביליות חברתית, תעסוקתית ודמוגרפית. הטבות מס ליישובים משמשים כאחד האמצעים או אחד הכלים המאפשרים פיזור אוכלוסין וצמצום פערים כלכליים-חברתיים אזוריים. המשמעות היא, …

מחיר: ₪420.00

תפיסת הצרכנים את השינוי במחיר כהוגנים/לא הוגנים

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4639

תקציר: תפיסת הצרכנים את השינוי במחיר כהוגנים/לא הוגנים | תוכן עניינים | 1. תקציר 2 | 2. מבוא 3 | 3. רקע תיאורטי 4 | 3.1. השינוי בעולם הצרכנות 4 | 3.2. ביקוש והיצע בעתות משבר 4 | 3.3. הוגנות 6 | 4. מתודולוגיה 9 | 4.1. אוכלוסיית המחקר 9 | 4.2. כלי המחקר 10 | 4.3. …

מחיר: ₪299.00

השתתפות נשים בכוח העבודה בישראל – מגמות לאורך זמן ומשתנים מסבירים- ציון 96 כולל תוצאות סקר שהתבצע ע״י סטטיסטיקאי מקצועי

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 7584

תקציר: א. מבוא | עד לפני כעשור לערך ישראל התאפיינה בשיעורי תעסוקה נמוכים בפרט אצל הגברים, יחסית למדינות ה-OECD ובפערי שכר גבוהים בקרב כלל העובדים. המגמה המסתמנת בשוק העבודה בישראל לאורך העשורים האחרונים היא ירידה מסוימת בתעסוקת הגברים (בפרט אלו המשכילים פחות), בעוד בקרב הנשים מסתמנת מגמת עליה, שברובה …

מחיר: ₪800.00

עבודה סמינריונית: הקשר בין שוויון מגדרי ופיתוח כלכלי לבין השתתפות נשים בעבודות המו"פ

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 11519

תקציר: הקשר בין שוויון מגדרי ופיתוח כלכלי לבין השתתפות נשים בעבודות המו"פ |   | תוכן עניינים | 1. מבוא 3 | 2. סקירת ספרות 4 | 2.1. מהו מו"פ ומדוע הוא חשוב? 4 | 2.2. הפער המגדרי הגלובאלי 5 | 2.3. פערים בהעדפה מגדרית למקצועות ה-STEM 6 | 2.4. השתתפות נשים בכוח העבודה 9 | 2.5. השפעת השכלה על השתתפות …

מחיר: ₪410.00

תחרות בלתי הוגנת של בעל מונופולין – רכישת חברות לשם יצירת קונגלומרט – דיון משפטי וביקורתי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 7315

תקציר: תחרות בלתי הוגנת של בעל מונופולין – רכישת חברות לשם יצירת קונגלומרט – דיון משפטי וביקורתי | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2. מסגרת תיאורטית 4 | 2.1. מונופולין – רקע, הגדרות בחוק 4 | 2.2. מיזוג קונגלומרטי 5 | 2.3. ההסדר המשפטי ביצירת קונגלומרט 7 | 2.4. המניע וההשפעה …

מחיר: ₪350.00

תפיסות הגימלאים את ההשפעות הכלכליות של גיל הפרישה על תקופת הפנסיה

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 7130

תקציר: תפיסות הגימלאים את ההשפעות הכלכליות של גיל הפרישה על תקופת הפנסיה |   | תוכן עניינים | 1. תקציר 3 | 2. מבוא 4 | 3. סקירת ספרות 5 | 3.1. מערכת הפנסיה בישראל 5 | 3.1.1. הביטוח הפנסיוני 5 | 3.1.2. מבנה מערכת הפנסיה בישראל 6 | 3.1.3. פנסיה תקציבית ופנסיה צוברת 7 | 3.2. השינויים בתוחלת החיים 9 | 3.2.1. העלייה בתוחלת …

מחיר: ₪285.00

עלויות ישירות ועקיפות של שביתות במגזר הציבורי בישראל

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4454

תקציר: עלויות ישירות ועקיפות של שביתות במגזר הציבורי בישראל | | תוכן עניינים | 1. תקציר 1 | 2. מבוא 2 | 3. סקירת ספרות 4 | 3.1. שביתה - רקע 4 | 3.2. שביתות בישראל 7 | 3.3. העלות הכלכלית של שביתות 10 | 4. מתודולוגיה 14 | 4.1. שיטת המחקר 14 | 4.2. …

מחיר: ₪280.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן